Eenzaam op deze reis

Kind zonder toekomst, opgejaagd door geweld

Kind, angst en chaos hebben je groei versneld

Kind zie de tranen over het gezicht van je moeder, de vrouw

Kind, nu niet wenen, zoek naar hoop, zonder berouw

 

Liefde, ijle gang tussen aarde en lucht

Liefde, als steun bij iedere zucht

Liefde is zorgen, oneindig als bron

Liefde was geven zo lang zij het kon

Jij was de zon, het vuur, altijd trouw

 

Jij was een meisje maar nu vroegtijdig vrouw

Jij, zoekend naar vrijheid, naar leven, naar licht

Jij had je glimlach, je lied, je gedicht

 

Moeder, mijn houvast, mijn vreugde, mijn kinderplezier

Moeder, ver van jou zoek ik houvast en een plekje alhier

Moeder, jouw wereld, zonder kind, zwart en grijs

Moeder, jouw volharding maakte eenzaam

Jij bleef thuis, ik ga door op deze reis

Op weg… op zoek …

Afscheid

22656687_1462539343793249_1412348253_n

Mijn liefde voor jou sloop
pijnlijk tintelend
door mijn zijn

En toch bleef ik jou zoeken
Dwingend, jagend, angstig

Ik was bang voor de strijd
die ik niet vocht
Maar wel verloor

Maar hier in de schemer
tussen dag en nacht
Vind ik gelatenheid en rust

Ik ben
Jij bent
Wij zijn

Niet meer.